Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az Ékszer Univerzum webshophoz

Az Ékszer Univerzum webshop üzemeltetője, Lévainé Harangi Nikoletta EV (székhely: 1144. Budapest Csertő utca 12-14. II/48, adószám: 67929162-1-42 továbbiakban:Webshop) az alábbiakban tájékoztatja a Felhasználókat az Ékszer Univerzum webshopon történő adatkezelésekkel kapcsolatban az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletével (a továbbiakban: GDPR) összhangban.

A jelen Adatkezelési tájékoztatót a webshop bármikor, egyoldalúan módosíthatja. A jelen adatkezelési tájékoztató az Ékszer Univerzum webshopon kerül közzétételre. A jelen Adatkezelési Tájékoztató a közzétételével lép hatályba.

 1.    Milyen személyes adataidat, meddig kezeljük az Ékszer Univerzum webshopon, mire használjuk őket, és milyen felhatalmazás alapján?

Az adatkezelésünk jogalapjai az alábbiak:

 1. a) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban:Hozzájárulás);
 2. b) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó mint érintett az egyik fél (a továbbiakban: Szerződés teljesítése)
 3. c) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (mint például számviteli, könyvviteli kötelezettség teljesítése – a továbbiakban: Jogi kötelezettség teljesítése)
 4. d) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (a továbbiakban: Jogos érdek)
 5. e) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. §-a által biztosított adatkezelési engedély, amely szerint a Felhasználó hozzájárulása nélkül kezelhetők a Felhasználók természetes személyazonosító adatai (név, születési név, anyja születési neve, születési hely és idő) és lakcíme az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából, továbbá a Felhasználó hozzájárulása nélkül kezelhetők a Felhasználó természetes személyazonosító adatai, lakcíme, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatok az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából (a továbbiakban: Elkertv.)

Az adatkezelés jogalapját az alábbiakban adatkategóriánként és adatkezelési célonként külön-külön meghatározzuk a fenti felsorolásra való utalással.

1.1                 A WEBSHOPON ÁLTALÁNOSSÁGBAN KEZELT ADATOK ESETÉN

1.1.1             ÉKSZER UNIVERZUM FIÓKKAL, ÉS AZ ÉKSZER UNIVERZUM REGISZTRÁCIÓVAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS ESETÉN

A B C D E F
Érintett Adat kategória Adat forrása Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
A webshopon regisztrált felhasználó név* érintettől származó Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítéseSzerződésből származó díjak számlázása

Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése, kezelése

Felhasználó azonosítása

Kommunikáció biztosítása

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében: Elkertv. 13/A. §D oszlop a), d) és e) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

D oszlop b) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti Jogi kötelezettség teljesítése – számlakibocsátás

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a Webshopon a  Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 5 évig (indok: számlázási adatok megőrzése).
e-mail cím* érintettől származó Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítéseSzerződésből származó díjak számlázása

Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése, kezelése

Felhasználó azonosítása

Kommunikáció biztosítása

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében: Elkertv. 13/A. §D oszlop a), d) és e) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

D oszlop b) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti Jogi kötelezettség teljesítése – számlakibocsátás

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a Webshopon a  Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.
telefonszám* érintettől származó Felhasználó azonosításaKommunikáció biztosítása GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a Webshopon a  Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező, anélkül az Ékszer Univerzum fiók regisztráció és a webshop használata nem lehetséges, ezen adatok megadása a szerződéskötés előfeltétele.

Az adatkezelő a webshop.

Jogos érdek bemutatása: A fent megjelölt egyes adataidat az Ékszer Univerzum fiókod és regisztrációd általad történő törlésétől számított 6 hónapig még kezeljük azért, mert ez az időszak szükséges a kártyatársaságokkal és együttműködő partnereinkkel kötött szerződéseink elszámolásához, valamint az esetleges csalás-gyanús tranzakciók kivizsgálásához, valamint az ezzel kapcsolatos igény- és jogérvényesítéshez. Ezen elszámolási és csalás megelőzési és kivizsgálási, valamit igény- és jogérvényesítési célú adatkezelés nem érinti az egyéb személyhez fűződő és más alapvető jogaid gyakorlását, viszont a mi és együttműködő szerződéses partnereink jogszabályon alapuló csalás megelőzési kötelezettségei és igényérvényesítése miatt szükséges.

A felhasználó a fenti jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozhat a webshopnak az ügyfélszolgálatra küldött e-mailjében: info@ekszer-univerzum.hu

1.1.2           A WEBSHOP ÁLTALÁNOS HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS ESETÉN

A B C D E F
Érintett Adat kategória Adat forrása Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama

Webshopon regisztrált felhasználó

Szállítási cím érintettől származó Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítéseIgény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése, kezelése D oszlop a) pont szerinti cél esetében: Elkertv. 13/A. §

D oszlop a) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

D oszlop b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez: a Webshopon a  Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

Számlázási név és cím érintettől származó Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítéseSzerződésből származó díjak számlázása

Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése, kezelése

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében: Elkertv. 13/A. §

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

D oszlop b) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti Jogi kötelezettség teljesítése – számlakibocsátás

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a Webshopon a  Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 8 évig (indok: számlázási adat)

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező, anélkül a webshop használata nem lehetséges, ezen adatok megadása a szerződéskötés előfeltétele.

A Felhasználó a fenti jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozhat a webshopnak az ügyfélszolgálatra küldött e-mailjében: info@ekszer-univerzum.hu.

Az adatkezelő a Webshop.

1.1.3           A WEBSHOP ÜGYFÉLSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS ESETÉN

A B C D E F
Érintett Adat kategória Adat forrása Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
Webshopon regisztrált, az ügyfélszolgálatot megkereső felhasználó név* érintettől származó Felhasználó azonosításaFelhasználóval való kommunikáció a panaszkezelés során

Szerződés teljesítése

Panasz elintézése

Igény- és jogérvényesítés

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti Jogos érdek Panasztételt követő általános polgári jogi elévülési időn belül, azaz a panasztételtől számított 5 évig.
e-mail cím* érintettől származó Felhasználó azonosításaFelhasználóval való kommunikáció a panaszkezelés során

Szerződés teljesítése

Panasz elintézése

Igény- és jogérvényesítés

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti Jogos érdek Panasztételt követő általános polgári jogi elévülési időn belül, azaz a panasztételtől számított 5 évig.
panasz tárgya érintettől származó Panasz elintézéseIgény- és jogérvényesítés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti Jogos érdek Panasztételt követő általános polgári jogi elévülési időn belül, azaz a panasztételtől számított 5 évig.

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező, anélkül a webshop használata nem lehetséges, ezen adatok megadása a szerződéskötés előfeltétele.

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti Jogos érdek megjelölése: a panasztétel, panasz kivizsgálása, elintézése és kezelése körében történő adatkezelés, beleértve a telefonhívások rögzítését is, a Te és a mi közös érdekünk, mivel ezen adatok kezelése a webshopon történt vásárlással, szolgáltatások igénybe vételével összefüggő fogyasztóvédelmi, polgári jogi jogaink és érdekeink érvényesítéséhez szükséges.

A Felhasználó a fenti jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozhat a webshopnak az ügyfélszolgálatra küldött e-mailjében: info@ekszer-univerzum.hu.

Az adatkezelő a Webshop.

1.1.4       ELEKTRONIKUS DIREKT MARKETING ÜZENET KÜLDÉS E-MAIL ÜZENET ÚTJÁN

A B C D E F
Érintett Adat kategória Adat forrása Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
Webshopon regisztrált felhasználó név* érintettől származó Elektronikus direkt marketing tartalmú üzenet, így hírlevél, reklám küldése a közvetlen üzletszerzés módszerével GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás Hozzájárulás visszavonásáig.
e-mail cím* érintettől származó Elektronikus direkt marketing tartalmú üzenet, így hírlevél, reklám küldése a közvetlen üzletszerzés módszerével GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás Hozzájárulás visszavonásáig.

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező, anélkül  a hírlevél küldésre feliratkozni nem lehetséges.

Az adatkezelő a Webshop.

A Szolgáltató által alkalmazott cookie-k célja:

 1. a) Biztonság: a biztonság támogatása és lehetővé tétele, és a Szolgáltató segítése a jogsértő magatartások észlelésében.
 2. b) Preferenciák, tulajdonságok és szolgáltatások: a cookiek képesek megmondani a Szolgáltatónak, hogy a Felhasználó melyik nyelvet preferálja, mik a Felhasználó kommunikációs preferenciái, segítenek a Felhasználónak formanyomtatványok kitöltésében a Honlapon, könnyebbé téve azokat.
 3. c) Teljesítmény, analitika és kutatás: az ilyen cookiek segítenek a Szolgáltatónak annak megismerésében, hogy a különböző helyeken hogyan teljesít a Honlap. Olyan cookiekat is alkalmazhat a Szolgáltató, amelyek értékelik, javítják, kutatják a Honlapot, a termékeket, funkciókat, szolgáltatásokat, beleértve, amikor a Felhasználó belép a Honlapra más honlapokról, vagy eszközöket, mint például a Felhasználó számítógépe vagy mobileszköze.

 

A Szolgáltató által alkalmazott cookie-k típusai:

 1. a) analitika, követő cookie-k;
 2. b) munkamenet (session) cookie-k, amelyek csak addig működnek, amíg a munkamenet (általában az adott látogatás a Honlapon vagy egy böngésző munkamenet tart;
 3. c) állandó cookie-k: segítenek a Felhasználót létező Felhasználóként felismerni, így könnyebb a Honlapra való visszatérés újabb bejelentkezés nélkül. Miután a Felhasználó bejelentkezik, az állandó cookie a Felhasznákló böngészőjében marad és a Honlap azt olvasni tudja, amikor a felhasználó visszatér a Honlapra.

Az Adobe Flash egy másik technológia, amely a cookiek-kal egyenértékű funkcionalitással rendelkezik. Az Adobe Flash a Felhasználó eszközén képes adatokat tárolni. Nem minden böngésző teszi azonban lehetővé az Adobe Flash cookie-k eltávolítását. A Felhasználó korlátozhatja vagy blokkolhatja az Adobe Flash cookie-kat az Adobe honlapján keresztül. Ha a Felhasználó korlátozza/blokkolja ezeket, előfordulhat, hogy a Honlap néhány funkciója nem lesz használható.

Harmadik személyek által alkalmazott cookie-k:

Megbízható partnerek segítik a Szolgáltatót hirdetések Honlapon és azon kívül történő megjelenítésében, és analitika szolgáltatók, mint a Google Analytics, Quantcast, Nielsen, ComScore is cookie-kat helyezhetnek el a Felhasználó eszközén.

A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookiek használatát.

http://www.networkadvertising.org/choices/ linken lehetőség van egyéb külső szolgáltatók cookiejainak a letiltására is.

A cookie-k ellenőrzése, irányítása:

A legtöbb böngésző lehetővé teszi, hogy a Felhasználók kontrollálják a beállításokon keresztül a cookie alkalmazását. Mindazonáltal, ha a Felhasználó korlátozza a Honlapot a cookie használatában, az ronthatja a Felhasználói élményt, mivel az nem kerül többé a Felhasználóra személyre szabásra. A Felhasználó ezen kívül leállíthatja a személyre szabott beállítások mentését is, mint például a bejelentkezési információkét.

Ha a Felhasználó nem kívánja, hogy a Szolgáltató cookie-kat alkalmazzon, amikor meglátogatja a Honlapot, a Felhasználó a beállítások menüpontban megszüntetheti egyes cookiek alkalmazását. Annak érdekében, hogy a Szolgáltató tudomást szerezzen arról, hogy a Felhasználó letiltotta egyes cookiek használatát, a Szolgáltató letiltási cookiet helyez el a Felhasználó eszközén, így a Szolgáltató tudni fogja, hogy nem helyezhet el cookiekat akkor, amikor a Felhasználó következő alkalommal meglátogatja a Honlapot. Ha a Felhasználó nem kíván cookiekat kapni, a Felhasználó megváltoztathatja a böngésző beállításait a számítógépén. Ha a Felhasználó a böngésző beállítások megváltoztatása nélkül használja a Honlapot, a Szolgáltató úgy tekinti, hogy a Felhasználó a Honlapon bármilyen cookie küldéséhez hozzájárul. A Honlap cookiek nélkül nem működik megfelelően.

A cookiekról való több információ szerzéséhez, beleértve a cookiek fajtáját, kezelését és törlését, látogassa meg a wikipedi.org oldalt, vagy a www.allaboutcookies.org, vagy www.aboutcookies.org honlapokat.

A felhasználók a cookiekat az alábbi linkeken is szabályozhatják, engedélyezhetik: https:\\www.aboutads.info/choices és https://www.youronlinechoices.eu.

2. KI KEZELI A SZEMÉLYES ADATAIDAT, ÉS KI FÉR HOZZÁ AZOKHOZ?

Az adatkezelő

Az adataid adatkezelője az Ékszer Univerzum webshop üzemeltetője, Lévainé Harangi Nikoletta EV (székhely: 1144. Budapest Csertő utca 12-14. II/48, adószám: 67929162-1-42), melynek elérhetőségei és cégadatai az alábbiak:

Lévainé Harangi Nikoletta EV.

Adószám:       67929162-1-42

Székhely:       1144. Budapest Csertő utca 12-14. II/48.

Postacím:       1144. Budapest Csertő utca 12-14. II/48.                                            E-mail cím:       info@ekszer-univerzum.hu

A webshop részéről adataidhoz a webshop munkavállalói férnek hozzá abban a körben, amely munkájuk elvégzéséhez feltétlenül szükséges. A személyes adataidhoz való hozzáférési jogosultságokat szigorú belső szabályzatban rögzítjük.

3. KI A WEBSHOP ADATVÉDELMI TISZTVISELŐJE ÉS MIK AZ ELÉRHETŐSÉGEI?

Lévainé Harangi Nikoletta EV.

Adószám:       67929162-1-42

Székhely:       1144. Budapest Csertő utca 12-14. II/48.

Postacím:       1144. Budapest Csertő utca 12-14. II/48.                                            E-mail cím:       info@ekszer-univerzum.hu

4. KINEK TOVÁBBÍTJUK A SZEMÉLYES ADATAIDAT?

Személyes adataid az alábbi címzetteknek továbbítjuk a velük megkötött szerződés alapján:

Adattovábbítás címzettje Továbbított adatok kategóriája
Magyar Posta Zrt. A felhasználó által megadott szállítási név, cím, valamint a gördülékeny szállítás biztosításához a felhasználó által megadott e-mail cím és telefonszám.
Foxpost Zrt. A felhasználó által megadott szállítási név, cím, valamint a gördülékeny szállítás biztosításához a felhasználó által megadott e-mail cím és telefonszám.

Az adattovábbítás fenti címzettjei a nekik továbbított adatok tekintetében önálló adatkezelőknek minősülnek.

5. MILYEN JOGAID VANNAK A SZEMÉLYES ADATAID KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN ÉS HOGYAN BIZTOSÍTJUK AZOK GYAKORLÁSÁT?

 1. a) Hozzáférési jog: tájékoztatást kérhetsz arról, hogy milyen adataidat, milyen célra, mennyi ideig kezeljük, kinek adjuk át, honnan származnak az általunk kezelt adataid.
 2. b) Helyesbítési jog: ha adataid változnak, vagy rosszul rögzítettük őket, kérheted adataid helyesbítését, javítását, pontosítását.
 3. c) Törlési jog: a jogszabályban meghatározott esetekben kérheted, hogy az általunk kezelt adataidat töröljük.
 4. d) Adatkezelés korlátozásához való jog: a jogszabályban meghatározott esetekben kérheted, hogy az adatkezelést korlátozzuk.
 5. e) Adathordozhatósághoz való jog: a jelen tájékoztató mellékletében elhelyezett adathordozási kérelem nyomtatvány kitöltésével kérheted adataid hordozását, amely jogod gyakorlásával kérheted, hogy a jogszabályban meghatározott típusú adataidat adjuk ki részedre, vagy ilyen külön kérésed és felhatalmazásod alapján adjuk át közvetlenül más, általad megjelölt szolgáltatónak.

Fenti kérelmeid benyújtása esetén a jogszabályban meghatározottak szerint járunk el és egy hónapon belül tájékoztatunk arról, hogy milyen intézkedéseket hoztunk a kérelmed alapján.

 1. f) Hozzájárulás visszavonásához való jog: amikor adataidat hozzájárulásod alapján kezeljük, akkor bármikor jogod van a hozzájárulásodat visszavonni, amely azonban nem érinti a hozzájárulásod visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűségét.
 2. g) Panasz jog: amennyiben adatkezelésünkkel kapcsolatban jogsérelem ért, jogod van panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatósághoz:
  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  Honlap:                  http://naih.hu
  Postacím:              1530 Budapest, Pf.: 5.
  E-mail:                   ugyfelszolgalat@naih.hu
  Telefonszám:        +36 (1) 391-1400
  A fentieken túlmenően továbbá a Fővárosi Törvényszék előtt keresetet indíthatsz a webshoppal szemben a személyes adatok védelme megsértése esetén.
 3. h) Tiltakozási jog:

Amennyiben a fentiek alapján adataidat jogos érdeken alapuló adatkezeléssel kezeljük, külön tiltakozhatsz ezen jogos érdekből történő adatkezeléssel szemben.

Tiltakozásod esetén ezen személyes adataidat nem kezeljük tovább.

6. HOGYAN BIZTOSÍTJUK ADATAID BIZTONSÁGÁT?

Mindenre kiterjedő részletes információbiztonsági szabályzattal rendelkezünk az általunk kezelt adatok, információk biztonságának biztosítása érdekében, amely valamennyi munkavállalónkra kötelező, és amelyet valamennyi munkavállalónk ismer és alkalmaz.

A munkavállalóinkat az adat- és információbiztonság követelményeire vonatkozóan rendszeresen oktatjuk, képezzük.

6.1  ADATBIZTONSÁG AZ IT INFRASTRUKTÚRÁBAN

A személyes adatokat saját központi szerverünkön tároljuk, amelyhez szigorú jogosultságkezelési szabályok alapján csak nagyon korlátozott személyi, alkalmazotti kör férhet hozzá.  Informatikai rendszerünket időről időre, visszatérően és rendszeresen teszteljük és ellenőrizzük az adat- és IT biztonság megteremtése és fenntartása érdekében.

6.2  ADATBIZTONSÁG A KOMMUNIKÁCIÓBAN

A biztonságos adatcsere követelményének teljesítéséhez biztosítjuk az adatok integritását mind a (kommunikáció) vezérlő, mind a felhasználói adatokra.

7. MIT TESZÜNK, HA ADATVÉDELMI INCIDENS KÖVETKEZIK BE NÁLUNK?

A jogszabályoknak megfelelően bejelentjük a felügyeleti hatóságnak az adatvédelmi incidenst a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül, és nyilvántartást is vezetünk az adatvédelmi incidensekről. A jogszabály által meghatározott esetekben pedig az érintett felhasználókat is tájékoztatjuk róla.

8. MIKOR ÉS HOGYAN MÓDOSÍTJUK A JELEN ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓT?

Amennyiben a kezelt adatok köre, az adatkezelés többi körülménye változik, a jelen adatkezelési tájékoztatót a GDPR előírásainak megfelelően 30 napon belül módosítjuk és közzétesszük a www.ekszer-univerzum.hu weboldalon. Kérjük, hogy minden esetben gondosan olvasd el az adatkezelési tájékoztató módosításait, mert fontos információkat tartalmaznak személyes adataid kezeléséről.